maandag 10 december 2018

Nadenkertje 6: 1 Johannes 5:18

Ik heb twee teksten in de Bijbel gevonden, die elkaar tegen lijken te spreken. Gaan jullie weer mee op onderzoek of dit ook echt zo is? 😉

Hier komt tekst 1:

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. (1 Johannes 5:18)

In 1 Johannes 1:8 lees ik iets heel anders, namelijk dit:

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.

Vraag: Spreken deze teksten elkaar tegen?

Ben benieuwd waar jullie weer mee gaan komen!

Veel zegen bij jullie onderzoek en een hele fijne avond nog!
Liefs van mij!
Anja


3 opmerkingen:

 1. Goh wat moeilijk zeg.. ik denk dat wij zoiezo allemaal zondaars zijn en daarom vergiffenis nodig hebben van God. Moesten er mensen geboren worden en geen zondaars zijn dan was het offer van Jezus niet nodig. Ik denk dat de eerste vers bedoelt word om als je geboren bent uit God niet meer te zondigen of om te streven naar een leven zonder zonden. En Als we Jezus in ons hart hebben dan overtuigd de Heilige Geest ons vaak van wat niet goed is en waar we weg van moeten blijven en de vijand heeft zoiezo geen macht op ons als Jezus in ons hart woont.

  2. Wij zijn allemaal zondaars daarom hebben we Jezus nodig. Wij krijgen genade geschonken en vergiffenis maar wij moeten wel beseffen dat we zondaars zijn en niet perfect. Alleen Jezus was en is perfect. We moeten ernaar streven maar we zullen altijd falen op deze aarde. Toch weet God door ons hart te onderzoeken dat we ons uiterste best doen! Daarom is Hij ons ook genadig want Hij weet alles en Hij weet wanneer we oprecht spijt hebben.

  Dank je zuster ben benieuwd naar de andere hun visie hierop!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Inderdaad, deze teksten vond ik ook best moeilijk. Maar wel leuk en nuttig om er eens in te duiken.

  Over 1 Johannes 1: 8 denk ik het volgende gevonden te hebben: Onze 'oude ongelovige mens' valt sowieso onder de zonde. Zonde is het doel missen. We kenden God niet. 1 Johannes 1: 8 vul ik aan met: Romeinen 3: 10, 11 10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.

  Maar: Romeinen 6: 6, 7 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
  1 Johannes 1: 9, 10 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

  Dan 1 Johannes 5: 18. De Naardense Bijbel heeft:
  We weten dat ieder die geboren is uit God niet zondigt, nee, hij die uit God geboren werd, behoedt hem en de boze heeft geen vat op hem;

  Engelse vertaling ESV2011: We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him.
  Vertaald staat hier: We weten dat iedereen die uit God is geboren, niet blijft zondigen, maar hij die uit God is geboren, beschermt hem en de boze raakt hem niet aan.
  Hieruit trek ik de conclusie dat God ons beschermt.

  Jaap Fijnvandraat (https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=940) legt uit: “Er is een verschil in de diverse handschriften en daardoor weet men niet of er moet staan 'bewaart hem' of 'bewaart zichzelf'. In het eerste geval is het de Heer Jezus die ons bewaart, in het andere geval bewaren wij onszelf. Maar dat betekent niet dat we dat dan in eigen kracht doen.”
  Daar was ik ook achter gekomen door de teksten te vergelijk. Zelfs de grondtekst gaf geen duidelijkheid.
  Maar ik lees in: Judas: 24 Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde,
  Romeinen 8: 1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
  2 Korinthe 5: 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
  Filippenzen 4: 6, 7 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

  Mijn conclusie is dat deze teksten elkaar niet tegenspreken. Ze zijn allebei waar. Er is geen mens die van nature in God gelooft, we stammen allemaal af van de in zonde gevallen Eva en Adam. Maar als mensen hun vertrouwen op God stellen dan zal God beschermen tegen de aanvallen en aanklachten van satan. Ik zie het zo dat God de gelovige aan ziet IN Christus, de Zondeloze Volmaakte tweede Adam. Ik ben geborgen en beschermt IN Christus. Maar ik zal nooit kunnen zeggen dat ik zonder zonde ben. De oude mens met zijn begeerten werkt nog steeds. Want al doe ik nog zo mijn best om tegen de zonde te vechten, in eigen kracht lukt dat niet. Gelukkig kan en mag ik nog steeds belijden. God vergeeft en ik mag weten en aanvaarden dat God mij ziet en liefheeft IN het werk van Zijn Zoon. Wat een rust geeft dat. Ik geloof dat de belijdenis, dat God mij aanziet IN Christus, mij de overwinning geeft en heeft gegeven over de macht van de duivel. Deze belijdenis zie ik als de geestelijke wapenrusting die eigenlijk uit Christus bestaat in alle facetten. Hopelijk kom ik een beetje duidelijk over.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nog een korte aanvulling, ik denk dat Johannes 1: 8 toegepast kan worden vanuit de mens gezien. En Johannes 5: 18 vanuit God. Zoals ik al schreef, zo ziet God ons IN Christus als iemand die niet zondigt mede doordat de mens IN Christus bewaard wordt.

  BeantwoordenVerwijderen

Nadenkertje 6: 1 Johannes 5:18

Ik heb twee teksten in de Bijbel gevonden, die elkaar tegen lijken te spreken. Gaan jullie weer mee op onderzoek of dit ook echt zo is...